Projecten uit het verleden

BELEIDSTEAM: JV DOSSIERS 

Wij ondersteunen de jongerenvertegenwoordigers, die INPUT NAAR DE VN geven namens de jongeren van Nederland. Zij zijn onderdeel van NJR Jong en Duurzaam en kunnen hierdoor bepaalde lobby-dossiers overdragen naar een "delegaat". Zij dragen dan een deel van hun mandaat over aan een lid van het beleidsteam, om namens hen deel te nemen aan deze lobby. 

JV-Dossier 1: Sustainable Development Goals
Dit project wordt gespannen over meerdere werkgroepen. In samenwerking met de werkgroep VN en de werkgroep UNESCO, en bijbehorende jongerenvertegenwoordigers, willen wij de aandacht gaan vestigen op de Sustainable Development Goals. Deze zomer is het HLPF in New York (meer info over het HLPF hier) waar de SDG's besproken gaan worden. Ons doel is om de jongerenvertegenwoordigers genoeg input mee te geven voor deze vergadering.

JV-Dossier 2: Duurzaam Onderwijs Coalitie
De Duurzaam Onderwijs Coalitie lobby loopt al sinds 2011, mede gestart door jongerenvertegenwoordigers Ties Mouwen en Ralien Bekkers. Sindsdien wordt deze lobby al overgedragen op de jongerenvertegenwoordigers na hen. Er is momenteel een kamermeerderheid in de Tweede Kamer die duurzaamheid als onderdeel van het curriculum in het onderwijs wil maken. Het verdrag is al ondertekent, nu nog de implementatie! Hier moet nog flink voor gediscussieerd worden en dat is wat onze delegaat samen met de jongerenvertegenwoordigers gaat doen. Scholen zijn al geïnteresseerd, nu nog het aanbod zodat scholen er mee aan de slag kunnen. 

JV-Dossier 3: Jonge Klimaat Beweging
Dit project is afgetrapt op 21 November met De Jonge Klimaattop. Het is een coalitie van jongerenorganisaties die samen een manifest hebben samengesteld om te lobbyen voor een duurzamere toekomst in Nederland. Dit manifest hebben we 29 maart op de Klimaatparade gepresenteerd. Kijk voor updates op de FB-pagina en Website

 

 

DUURZAME KALENDER

NJR Jong & Duurzaam pakt om de zoveel tijd dit project weer uit de kast. In samenwerking met studievereniging Storm, milieuwetenschappen Utrecht, maken wij een maandelijks overzicht van duurzame evenementen die je niet mag missen!

Geïnteresseerd? Kijk dan snel op de FB pagina


Meetup 2015: De klimaatzaak

Op vrijdag 27 november 2015, in de aanloop naar de VN Klimaattop in Parijs, rijdt de Groene Top Trein door Nederland. Hier zal Max (jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling naar de VN) inzitten, de dag voordat hij naar Parijs gaat.

Max vertegenwoordigt alle Nederlandse jongeren op de Klimaattop, op deze avond maakt hij nog heel even tijd om jullie ideeën te verzamelen en mee te nemen naar Parijs. Deze ideeën kunnen jullie tijdens het world café met elkaar uitdenken, zodat de gespreksleiders deze kan overhandigen aan jeugdvertegenwoordiger Max en de burgemeester van Amersfoort.

Aan het begin van de avond zullen 3 Sprekers vanuit hun ervaringen en idealen iets vertellen over welke steen zij bijdragen aan het klimaatvraagstuk: een Urgenda Klimaatzaak medewerker, een jonge ondernemer met een duurzaam bedrijf en de VNjongerenvertegenwoordiger Duurzame ontwikkeling.

Na de sprekers gaan we met elkaar de dialoog aan tijdens het World Café. We gaan de collectieve denkkracht gebruiken om onze inzichten te verdiepen, te zoeken naar oplossingen en wellicht komen er samenwerkingen tot stand om de daad aan het woord toe te voegen. 

 

Format: Tegenlicht MeetUP: De Klimaatzaak
Wanneer: 26 november, van 18.45 tot 21.30u
Waar: Seats2meet, Stationsplein 49 in Amersfoort
Wie: Jongere 15 -30 jaar
Organisatie: Stadslab033, NJR Jong en Duurzaam, Permanent Beta


Circular school challenge

In 2015 heeft NJR Jong & Duurzaam in samenwerking met Het Groene Brein en IVN de Circular School Challenge georganiseerd! In de regio Den Haag gaan middelbare schoolklassen binnen hun eigen school aan de slag met circulaire economie, en gaan zij kijken hoe zij circulaire elementen op hun school kunnen introduceren.

De Circular School wordt opgezet volgens het Scholen voor Duurzaamheid-traject van IVN, dat zich op andere onderwerpen eerder bewezen heeft. Zo’n traject bestaat uit een echte opdracht, een echte opdrachtgever, experts van buiten de school en een eindpresentatie. In het hele traject voeren de leerlingen een ‘consultancy’-project uit. De opdrachtgever zal de schoolleiding zijn. Young professionals van buiten de school kunnen leerlingen inspireren richting duurzame oplossingen. Doel van dit traject is om een element op de school circulair te maken.Het traject heeft gelopen van september tot en met december 2015. Zie de slideshow van het eindevenement hier onder! 

Meer weten over IVN of Scholen voor Duurzaamheid ?


Gastles Circulaire economie

In 2015 gingen we weer langs scholen om met jullie te praten over dit belangrijke en actuele thema. De gastlessen van 2015 hadden het thema circulaire economie, ook wel de lease economie genoemd. Tijdens de gastlessen gingen we samen met de leerlingen op zoek gaan naar mogelijke oplossingen door middel van creatieve opdrachten. Wil je een idee van wat we vertelde? Bekijk dan het filmpje hieronder: "Heroverwegen van vooruitgang: de circulaire economie"! 

We zijn het hele land door gereisd, zowel werkgroep leden als jeugdvertegenwoordigers en in voornamelijk de GEO-week waren we de hele week zoet! Wil je meer weten over gastlessen circulaire economie? Neem dan contact met ons op. 


Post 2015: AFvalboom 

Dit is een kunstproject waarbij we een educatieve boom, gecreëerd met afval, hebben geplaatst op de Uithof, in samenwerking met Universiteit Utrecht. Hierdoor willen we bewustwording creëren onder jongeren over de schade van afval en het recyclen hiervan. Op de boom staan informatie borden over de schadelijkheid van afval. De boom is geplaatst en feestelijk geopend in oktober 2015. Ga vooral eens een kijkje nemen! 


Gastles Het klimaatdieet

De workshop Klimaatdieet zet je aan het denken over klimaatverandering. Wij gaan dit jaar weer langs scholen om met jullie te praten over dit belangrijke en actuele thema. Tijdens deze gastles komen zowel de menselijke als natuurlijke oorzaken van klimaatverandering aan bod. We kijken ook naar de (mogelijke) gevolgen daarvan voor ons land en andere landen en continenten. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we samen met de leerlingen op zoek gaan naar mogelijke oplossingen door middel van creatieve opdrachten.

Werk of zit jij op een middelbare of basisschool en lijkt je dit wat? Wij komen graag naar je toe! Wij zijn enthousiaste vertellers van het duurzaamheidsverhaal en willen daarmee zoveel mogelijk jongeren en kids bereiken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Gastles Dokkum

#DUSmarknaarmanhattan

Op 23 september 2014 vindt in New York een belangrijke top voor wereldleiders plaats over klimaatverandering: Climate Leaders Summit 2014. VN Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon heeft dit georganiseerd. Eind 2015 moet er namelijk een nieuw VN-klimaatverdrag komen als opvolger van het Kyoto Protocol.

Echter lopen de onderhandelingen hierover nog erg stroef. De top gaat momentum creëren om de grootste uitdagen van deze tijd aan te pakken en de onderhandelingen wel de goede richting op te sturen. We hebben nu nog een kans om echt leiderschap te tonen als het gaat over het in toom houden van klimaatverandering.

Leiders vanuit allerlei verschillende hoeken (regeringen, bedrijfsleven, organisaties, jongeren) komen bijeen om het over gezamenlijke oplossingen en actie te hebben. Onder andere minister-president Rutte is door Ban Ki-Moon uitgenodigd, maar of hij namens ons gaat deelnemen is nog onzeker.

Marknaarmanhattan

Museumnacht amsterdam

Tijdens de Museumnacht van Amsterdam in november 2014 verzorgde de werkgroep meerdere verschillende programma onderdelen bij ARCAM en Het Scheepvaartmuseum.

ARCAM

Het Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) had als overkoepelend thema Urban Jungle. Wij verzorgden deze avond twee programma onderdelen. Een workshop over upcycling samen met MissGarbitch (geWOONopinternet).  Daarnaast bouwden we samen met Architect Wouter Valkenier vogelhuisjes/speelhuisjes voor het Ronald McDonald huis van het AMC Amsterdam. Deze worden daar geplaatst in het voorjaar van 2015. Bij beiden de basis het thema Urban Jungle. 

Ook verzorgde oud-werkgroeplid Aagje Hoekstra een workshop kevers pellen vanuit haar project Coleoptera om van keverschildjes bio-plastic te maken. 

Het Scheepvaartmuseum

Misschien niet het grootste programmaonderdeel maar zeker wel degene met het meeste impact. We presenteerde in samenwerking met Peter Smith van (Dopper, Klean en Plastic Madonna) namelijk een uitvinding! De manier om de groei van de plastic soep te stoppen!

De materialen voor de huisjes zijn te beschikking gesteld door Bouwcenter Floris Amsterdam Noord.


AAPgrade

In juni 2013 organiseerde de werkgroep samen met de Apenheul en NJR in het kader van programma Consumptie Verplicht een workshop in de Apenheul. Tijdens deze workshop doorliepen de bezoekers van de Apenheul drie stappen/vragen: 'Hoe veel water is er nodig voor de productie van dagelijkse producten? 'Wat zijn de gevolgen van dit gebruik voor het leefgebied van apen? en 'Wat kunnen de consumenten doen om het waterverbruik te verminderen?


upgradexs

In het voorjaar van 2013 verzorgde de werkgroep Jong en Duurzaam samen met NJR in het kader van het programma 'Consumptie Verplicht' verschillende gastlessen op het Coornhert Lyceum in Haarlem. Het thema van de lessen: Upgrade. Een upgrade is een korte positieve actie rondom één van de mensenrechten- of millenniumdoelen met als doel om zoveel mogelijk mensen binnen een uur te bereiken en aan het denken te zetten over een van deze doelen.

 Gelijke rechten voor mannen en vrouwen

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen

 De CondoomBoom

De CondoomBoom