Wat doen onze Jongerenvertegenwoordigers bij de Verenigde Naties? 

De jongerenvertegenwoordigers gaan naar de VN toppen op het gebied van duurzaamheid en de jaarlijkse Klimaatconferenties (de COP en de HLPF vergaderingen). Voordat ze naar deze conferenties gaan, komen onze JV's bijeen met jongerenvertegenwoordigers uit andere landen, om zich gezamenlijk voor te bereiden en een strategie te bepalen (bij o.a. COY's: Conference of Youth). Tijdens de conferenties zelf zijn de jongerenvertegenwoordigers druk met lobbyen, vergaderen en het (mede) organiseren van evenementen. 

Eind jaren tachtig kwam klimaat problematiek als eerste ten sprake bij de VN. In 1990 publiceerde het IPCC (het wetenschappelijk klimaatpanel van de VN) hun eerste rapport waarbij de invloed van mensen op het klimaat duidelijk werd. De eerste vergadering hierna is in 1992; de Earth Summit in Rio de Janeiro, waaruit de UNFCCC (waaronder COP), Convention on Biological Diversity, UNCCD, The Forest Principles, Agenda 21 & de Rio Principles zijn voortgekomen. 

Vanaf 1995 is er jaarlijks een klimaatvergadering, het begon toen in Berlijn: de COP1 (COP = conference of parties). Een van de bekendste van deze bijeenkomsten, is de COP3 in Kyoto waar het eerste verdrag die landen verplicht om hun uitstoot te verminderen werd afgesloten. 

Na 20 jaar zijn we weer terug in Rio de Janeiro. Onze jeugdvertegenwoordigers mochten naar Rio+20; deze vergadering en de vervolgen hierop hadden onder andere betrekking op de Post-2015 ontwikkelingsagenda. Rio+20 was een grote conferentie over duurzaamheid die in juni 2012 plaatsvond in Rio de Janeiro, Brazilië. De werkgroep denkt mee met de JV's bij zo'n grote conferentie, met de inhoud en strategie. 

Hiernaast gaan onze JV's naar het HLPF (High Level Political Forum), wat om de 4 jaar onder de General Assembly (Algemene vergaderingen) en voor de rest van de jaren onder ECOSOC (Economische en Sociale Raad) valt. Het HLPF on Sustainable Development is voorgekomen uit het CSD (Commission on Sustainable Development), wat opgericht is in 1992 door de Algemene Vergaderingen, en vervangen is door het HLPF bij Rio+20. Het HLPF wordt ieder jaar rond juni/juli gehouden in New York of Genève. 

Het HLPF on Sustainable Development is het hoofdzakelijke platform van de VN over duurzame ontwikkeling. Het is de bedoeling dat het politiek leiderschap, begeleiding en adviezen biedt. Het platform werkt, vanaf 2016, verder aan de implementatie van de post-2015 development agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs). Daarnaast werkt het verder aan de gedane toezeggingen over duurzame ontwikkeling van landen, kaart het nieuwe uitdagingen aan, promoot het een beleid gebaseerd op wetenschap en probeert het economische, sociale en milieu dimensies van duurzame ontwikkeling te integreren in beleid.