Duurzaamheid als kernwaarde

Nine zit sinds september 2015 bij de Werkgroep Jong en Duurzaam. Ze is gastlessen coördinator. Hoe was het voor haar om haar eerste gastles te geven?

Spannend?
Grappig genoeg, merkte ik dat ik helemaal niet zenuwachtig was. Het was anders dan een presentatie geven voor studiegenoten. Ik wist niet wat ik kon verwachten en dacht ‘ik zie het wel’. Ik hoopte vooral dat de kinderen een beetje meer zouden leren over duurzaamheid. De les was op een VMBO school, waar ik niet echt een beeld van had. Eenmaal op de school kreeg ik pas een beeld van om welke kinderen het gaat, ze zijn echt jong! En druk, haha. 

De les
We waren gevraagd om gastlessen te geven over duurzame kleding. Maar we merkten al snel dat kinderen eigenlijk niet wisten wat duurzaamheid is. Dat is jammer, je hoopt dat het een van de kernwaarden is waar kinderen mee opgroeien. Er zou meer aandacht voor moeten komen in het onderwijs, dit is dan ook waar wij voor zijn. Op de vraag ‘wat is duurzaamheid’ was de eerste reactie: ‘duur?’. Het zou tof zijn als de kinderen ‘recycling, windmolens, vegetarisch’ door elkaar roepen. 

Het was lastig om de aandacht van de kinderen vast te houden omdat ze veel met elkaar bezig zijn. Je wilt de kinderen graag iets wilt leren, maar je weet niet of het overkomt. Ik merkte dat het erg per klas verschilt wat ze interessant vinden en wat ze al weten. Wel vinden ze een gastles vaak interessanter dan een les van hun eigen docent. Dat is goed om je te realiseren.

De klas
We vroegen op een gegeven moment wie er tweedehandskleding zou kopen. Het was grappig om te merken dat de reacties zo verschillend waren; “Bah, ik weet niet of hij misschien schimmel heeft of zo.” Tweedehands kleding kopen werd vies gevonden. Kleding van familie, daarentegen, vonden ze heel normaal. Daarnaast wisten ze heel goed wat de wenselijke antwoorden waren op vragen. We vroegen waar ze voortaan op zouden letten tijdens het kopen van kleding: “biologisch katoen en op het label kijken waar het vandaan komt”. 

Dynamiek
Het is interessant om het groepsproces te zien; de kinderen beïnvloeden elkaar enorm. Ze zitten in een hele andere fase dan ik, en dat roept ook herinneringen op. Het is ook goed om je te realiseren hoe jij was toen je zo oud was. Dat kan je helpen om een leuke les te verzorgen. Wat had jij zelf interessant gevonden? We proberen onze lessen dan ook zo interactief mogelijk te maken. We streven naar discussie zodat de kinderen een mening kunnen vormen en deze ook kunnen laten horen. Onderwijs is niet passief leren, onderwijs is actief reflecteren. 

Wat nemen wij mee voor de volgende keer: Plan de reis naar de school
De dag begon met een lange fietstocht. We rekenden op een uur fietsen, ook al gaf Google Maps aan dat het een half uur zou zijn. Onderweg hadden we wind, hagel en natuurlijk raakten we ook de weg een beetje kwijt. Uiteindelijk waren we er vijf minuten voor de les, wat een beetje laat is. Het was prima, maar liever spreek je eerst de docent, zodat je kennis kan maken en alles door kan spreken.